KVKK KAMERA METNİ

KÜÇÜKÇEKMECE

ESNAF ve SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ

KAMERA KAYDI ALINMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KÜÇÜKÇEKMECE ESNAF ve SANATKARLAR KREDİ ve KEFALET KOOPERATİFİ ( KESKOP ) İş yeri önünde ve içerisinde yer alan güvenlik kameraları hakkında iş bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK) nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

KESKOP KVK kanunu ilkeleri doğrultusunda, “Kamera Kaydı Alınmasına ilişkin Aydınlatma Metni” içeriğinde her zaman değişiklik yapabilir.

KESKOP, kişisel verileri hangi hukuki gerekçelerle ve hangi yöntemlerle topladığını, elde edilen verileri nasıl işlediğini, veri güvenliğini hangi yöntemlerle sağladığını, başlıklar altında sunar.

KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİNİN YASAL DAYANAĞI ;

İşyerinin kameralarla izlenmesi, KESKOP tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

K.V.K. KANUNU ÇERÇEVESİNDE GÜVENLİK KAMERASI İLE İZLEME FAALİYETİ YÜRÜTÜLMESİ;

KESKOP’ un, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti yürütülmesinde, KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket etmektedir. KESKOP, iş yeri önü ve iş yeri içinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır. 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla bu hukuki sebebe dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİNİN DUYURULMASI ;

KESKOP tarafından KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

KESKOP tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şinternet sitemizde Kişisel Verilerin Korunması, Aydınlatma Metni yayımlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.

KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLME AMACI VE AMAÇLA SINIRLILIK ;

KESKOP, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlenmektedir. KESKOP tarafından kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç, bu metinde ve Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlıdır.

Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin; soyunma alanları, tuvaletler v.b.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

➢ ELDE EDİLEN VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI ;

KESKOP, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İzleme sonucunda elde edilen bilgilere, kimlerin erişebildiği ve bu bilgilerin kimlere aktarıldığı dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda KESKOP çalışanının erişimi bulunmaktadır.

Canlı kamera görüntülerini ise, idari işlerden sorumlu departman çalışanları izleyebilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak ve şirketimizin KVKK uyarınca yürürlükteki Aydınlatma Metni gibi diğer dokümanlarına ulaşmak isterseniz, www.keskop.com.tr adresini ziyaret ediniz veya yetkili personele başvurunuz.