KVKK METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN
KOOPERATİF ORTAKLARI, KEFİLLERİ, İPOTEK SAHİPLERİ İÇİN
BİLGİLENDİRME METNİ
 

S.S. Küçükçekmece Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla, işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekteyiz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendiriyoruz.

 

1-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Bu kapsamda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

Bu kapsamda temin edilen; ‘’Ad Soyad, İmza, Fotoğraf, Doğum Tarihi, TC Kimlik Bilgileri, Ev-İş Adres Bilgileri, Cep-Ev Telefonu Bilgileri, Meslek Bilgisi’’ gibi kişisel verileriniz TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ’ NİN “TOKBYS” (TESKOMB ORTAK TAKİP BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ) sistemine, TÜRKİYE CUMHURİYETİ TİCARET BAKANLIĞI’ NIN “KOPBİS” (KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ) sistemine ve KÜÇÜKÇEKMECE ESNAF ve SANATKARLAR KREDİ ve KEFALET KOOPERATİFİ’ nin “ORTİSBYS” (KESKOP ORTAK İŞ TAKİP BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ) sistemine kayıtları, Kredi kullanma sürecinde HALKBANK KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBESİ ile bilgi paylaşımı, kooperatif kefaleti ile kullanılan/kullanılacak olan kredilerin ödemeleri ve takibi amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etmesi durumunda kişisel bilgilerinin paylaşılması amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesindeki meşru menfaat hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

 

2-) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI      

S.S. Küçükçekmece Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak, TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ’ NİN “TOKBYS” (TESKOMB ORTAK TAKİP BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ) sistemine ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ TİCARET BAKANLIĞI’ NIN “KOPBİS” (KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ) sistemine kayıtları, KÜÇÜKÇEKMECE ESNAF ve SANATKARLAR KREDİ ve KEFALET KOOPERATİFİ’ nin “ORTİSBYS” (KESKOP ORTAK İŞ TAKİP BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ) sistemine kayıtları, Kredi kullanma sürecinde HALKBANK KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBESİ ile, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etmesi durumunda ve ödemelerin gecikmesi halinde hukuk danışmanlığı servisi ve kooperatifin vekaleten avukatlığını yapan kişiler ile yine aynı kanun çerçevesinde paylaşabilir. Taraflar iş bu metnin imza edilmesi ile yukarıda belirtilen kişisel verilerin ve kredi bilgilerinin paylaşılmasına rıza gösterdiğini, bu sebeplerle kooperatife sunmuş olunan telefon numaraları üzerinden kendilerine ortaklığıyla, kefilliğiyle, ipotek sahibi olarak ipotekle, kooperatifle ilgili her türlü işlem ve muameleyle ilgili, kredilerle ilgili, gecikmedeki borç durumu, kefalet ilişkisi, kredi icra ve hukuki süreçleri hakkında bilgilendirme aramaları, tebliğ bildirimleri yapılabileceğini şimdiden kabul eder.


3-) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
S.S. Küçükçekmece Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, kişisel verilerinizi, kooperatife başvurduğunuz andan itibaren kredi/kefalet ve banka işlemlerini gerçekleştirmek ve kooperatif ortağı olarak kaydetmek amacıyla kişilerin yazılı ve online olarak müracaatı yoluyla temin etmektedir.

4-) KİŞİSEL VERİLEN SAKLANMASI
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun kapsamında kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla yine ilgili kanunda belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

5-) KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak S.S. Küçükçekmece Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ne başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumları bilme,

Kişisel verilerinizin yanlış ve eksik işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumların bilgilendirilmesini isteme,

 İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanunu’nun 7. Maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.