KVKK METNİ

 

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

“ S.S. KÜÇÜKÇEKMECE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ‘’ olarak tüm ortaklarımızın, geçici ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1-     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNDEN VE İŞLENMESİNDEN KİM SORUMLUDUR?

“S. S. KÜÇÜKÇEKMECE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ” olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz.

S. S. KÜÇÜKÇEKMECE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ

Mersis : 0484003428100015
Adres  : Fatih Mah. Prof. Dr. Aziz Sancar Cad. Yağcıoğlu Pasajı No:4 K:2 Dükkan 48

              Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel.     : 0 212 624 55 65 - 0 212 624 55 66

E-post : bilgi@kesop.com.tr / KEP: kucukcekmecekredikooperatifi@hs06.kep.tr

 

2-     KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENİR?

Kişisel verileriniz öncelikle, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı borçlar kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere ilgili kanunların ve mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi, amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında, veri güvenliğinin sağlanması, talep ettiğiniz ortak kayıtlarının ve kredi kefalet işlemleri hizmetlerinin en üst seviyede sunulması amacıyla işlenir. Bu kapsamda geçici ortak ve ortaklarımızdan temin edilen; ‘’Ad Soyad, İmza, Fotoğraf, Doğum Tarihi, TC Kimlik Bilgileri, Ev-İş Adres Bilgileri, Cep-Ev Telefonu Bilgileri, Meslek Bilgisi’’, Acil durumda aranacak kişilerin Kimlik ve iletişim bilgileri, birinci derece akrabaların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verileriniz ;

a-     TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ’ NİN “TOKBYS” (TESKOMB ORTAK TAKİP BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ) sistemine ortaklık işlemleri, kredi ve kefalet verilmesi, Kooperatifçilik hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve otomasyonun arttırılması, Kooperatif genel kurul belgelerinin elektronik ortamda üretilmesi, Kooperatif ortaklarının haklarının korunması, Denetim faaliyetlerinde kullanılması, Kooperatifçilik alanında istatistik üretimi, Devlet desteklerinin ve ekonomik politikaların koordinasyonunda kullanılması, Ülke kooperatifçiliğinin geliştirilmesi amacıyla,

b-     TÜRKİYE CUMHURİYETİ TİCARET BAKANLIĞI’ NIN “KOPBİS” (KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ) sistemine, Kooperatifçilik hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve otomasyonun arttırılması, Kooperatif genel kurul belgelerinin elektronik ortamda üretilmesi, Kooperatif ortaklarının haklarının korunması, Denetim faaliyetlerinde kullanılması, Kooperatifçilik alanında istatistik üretimi, Devlet desteklerinin ve ekonomik politikaların koordinasyonunda kullanılması, Ülke kooperatifçiliğinin geliştirilmesi 1163 sayılı kanunun 24 üncü ve ek 5 maddeleri, 1581 sayılı kanunun 20. Maddesi, 4572 sayılı kanunun 2. Ve 8. Maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 453. Maddesi kapsamında, 6698 sayılı kanunun 5. Maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, Kooperatif yöneticilerinin elektronik veya fiziki ortamda doldurduğu formlar, genel kurul toplantılarında üretilen belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi veya diğer kamu kurumlarıyla gerçekleştirilen veri paylaşımı entegrasyonları üzerinden otomatik olarak işlenmesi amacıyla,

c-     KÜÇÜKÇEKMECE ESNAF ve SANATKARLAR KREDİ ve KEFALET KOOPERATİFİ’ nin “ORTİSBYS” (KESKOP ORTAK İŞ TAKİP BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ) ve “ORTİSHUKUKBYS” (ORTAK HUKUK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ) sistem kayıtlarının yapılarak kooperatif ortaklarının iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi amacıyla,

d-     HALKBANK KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBESİ ile kooperatif ortaklarının ve/veya geçici ortakların Kredi ve kefalet kullanmaları, banka işlemlerinin yürütülmesi, ürün gruplarından faydalanılması ve yapılan tüm müracaatların takibi amacıyla,

e-     Kooperatifimizin ve/veya TESKOMB’ un (TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ), Anlaşmalı olduğu eksper firmalarıyla veya SPK lisanlı eksperlerle Kredi ve kefalete konu olan taşınır veya taşınmazların ekspertizinin yapılması amacıyla,

f-      Kooperatifimizin Hukuk işleriyle sorumlu anlaşma sağlanmış Avukatlarla, Kooperatif kefaleti ile kullanılan/kullanılacak olan kredilerin ödemelerini takibi amacıyla,

g-     Bilgi talep etmesi durumunda ilgili üst birlik, merkez birliği, bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarla kişisel bilgilerinin paylaşılması amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesindeki meşru menfaat hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

 

3-     KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE, HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLİR?

A.    HİZMETİN İFASI İÇİN ZORUNLU KİŞİLER

Kişisel verileriniz, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek, yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde, iş ve işlemlerinizin yürütülmesi ve takip edilmesi amacıyla, Kooperatifimizin bağlı olduğu üst birlikler ve merkez birliği, bakanlık, iş ve çözüm ortaklarımız, bankalar ile teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilere veri aktarabilir.

Bu üçüncü kişiler, ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için kişisel verilerinize ve özel nitelikli kişisel verilerinize ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

B- KANUNEN PAYLAŞILMASI ZORUNLU KİŞİLER

S.S.KÜÇÜKÇEKMECE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ  hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde, ortak kayıtlarının ve hizmetin en üst seviyede sunulması, iş ve işlemlerinizin takibi, Kredi kefalet işlemlerinizin ve ortaklık işleminizin yapılabilmesi amacıyla ;

1.     TESKOMB TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ,

2.     S.S. 15. BÖLGE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ,

3.     TÜRKİYE CUMHURİYETİ TİCARET BAKANLIĞI,

4.     HALKBANK KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBESİ,

5.     Kredi kefaletine konu olan taşınır ve taşınmazların ekspertizinin yapılması için anlaşmalı olan eksper firmalarıyla veya SPK lisanslı eksperler,

6.     Kooperatif kefaleti ile kullanılan/kullanılacak olan kredilerin ödemeleri ve takibi amacıyla hukuk işlerinden sorumlu ilgili veya anlaşmalı avukatlar,

7.     İlgili üst birlik, merkez birliği, bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etmesi durumunda paylaşılması amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesindeki meşru menfaat hukuki sebebi uyarınca işlenerek paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinize ve özel nitelikli kişisel verileriniz yalnızca ilgili kişi ya da üst birlik, merkez birliği, bakanlık ve diğer kurum, kuruluşlarla sınırlı olmak üzere paylaşabilecektir.

C- Danışmanlık ve yardımcı hizmet sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, S.S.KÜÇÜKÇEKMECE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ’ nin haklarını ve/veya sizin haklarınızı korumak ve hukuki mükellefiyetleri yerine getirmek, ortakların bilgi edinmeleri, Ortakların haklarının korunması ve haklarından haberdar olmaları amaçlarıyla ve yalnızca bu amaçların ifası için veri aktarımının zorunlu olması halinde; depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği, güvenlik gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan üst birliklerimize ve merkez birliğine, iş ortaklarına, bankalara, finans kuruluşlarına; hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına, iş ve işlemlerin yürütülmesinde servis sağlayıcı olarak çalışan internet hizmetleri sunan firmalara, yazılım firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile ilgili üst birlik, merkez birliği, bakanlık ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4-     KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERE DAYANILARAK TOPLANIR?

Kişisel verileriniz kooperatifimize bizzat gelerek ya da internet sitemiz aracılığıyla doldurmuş olduğunuz formlar, tarafımıza posta, e-posta, faks ve benzeri ortamlarda iletmiş olduğunuz bilgiler, tarafımızla yapacağınız sesli görüşmeler veya bizzat kooperatif merkezimizde yapacağınız görüşmeler aracılığıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz verinin niteliğine uygun olarak, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşmesel ve hukuki sorumluluklarımızın eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 sayılı borçlar kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili kanun ve mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi için toplanır.

Bu kapsamda toplanan kişisel verilerinizin toplanmasında dayanılan hukuki sebepler verinin niteliğine uygun olarak;

·        Veri sahibinin açık rızasının varlığı,

·        Veri sorumlusu olan kooperatifimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması,

·        Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·        Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·        Kooperatifimiz tarafından verilen eğitimler sonrası katılımcılar için katılım belgesi vb. evrakların düzenlenmesi ve eğitim ile ilgili iletişime geçilmesi, katılımcıların eğitim ve konaklama yerlerine transferlerinin sağlanması ve daha sonra yapılacak eğitim planlamalarında görev tanımlarının bilinmesi gerekliliği,

·        Kooperatifimiz hizmetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi ve ürün ve hizmetlere ilişkin yeni tekliflerin verilebilmesi sebeplerinden en az biri uyarınca işlenir.

 

5-     KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDE SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a.     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f.       Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g.     (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h.     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.keskop.com.tr/ adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Fatih Mah. Prof Dr. Aziz Sancar Cad. Yağcıoğlu Pasajı No:4 K:2 Dükkan 48 Küçükçekmece/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kucukcekmecekredikooperatifi@hs06.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafınızca, tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve S.S. KÜÇÜKÇEKMECE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bilgi@keskop.com.tr  adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz.

 

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

S. S. KÜÇÜKÇEKMECE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ