MUHASEBE SORUMLUSU ALINACAKTIR

MUHASEBE SORUMLUSU ALINACAKTIR

MUHASEBE SORUMLUSU ALINACAKTIR


15.09.2022


KOOPERATİFİMİZİN MUHASEBE İŞ VE İŞLEMLERİ İÇİN DENEYİMLİ PERSONEL ALINACAKTIR


GENEL NİTELİKLER

Adayların ;

1- Muhasebede tek düzen hesap planı kullanabilen,

2- Finansal raporlama bilanço, envanter işlemlerini bilen,

3- SGK, MUHTASAR v.b. beyanname düzenleme ve

4- Personel işlemleri (SGK, PRS. BORDRO v.b) konusunda deneyimli olması gerekmektedir.

GENEL NİTELİKLERDE 1. MADDE HARİÇ DİĞER MADDELERDE YER ALAN KONULARDA BİLGİSİ YADA DENEYİMİ OLMAYAN ADAYLARA,

ADAYIN ÇALIŞMAYA UYGUN GÖRÜLMESİ HALİNDE GEREKLİ DESTEK VE EĞİTİM SAĞLANACAKTIR. 

 

İŞ TANIMI

 

1- Kullandırılan kredilerin TOKBYS Muhasebe modülüne girişlerinin yapılması,

2-Takibe giren taksitlerin TOKBYS Muhasebe modülüne işlenmesi ve ortak modülündeki girişlerin doğru yapılıp yapılmadığının kontrolünün sağlanması,

3-Banka hareketlerinin düzenli bir şekilde takibi TOKBYS Muhasebe modülüne işlenmesi,

4-Hesaplar arası virmanların kontrolü ve TOKBYS Muhasebe modülüne işlenmesi

5-Yapılan giderlerin takibi, ödemelerinin yapılaması ve TOKBYS Muhasebe modülüne işlenmesi,

6-Hukuk servisinin yapmış olduğu ödemelerin kontrolü, doğruluğunun tespiti ve TOKBYS Muhasebe modülüne işlenmesi,

7-Ortakların bloke sermaye ve ortaklık payı iadelerinin kontrolü, TOKBYS Muhasebe modülüne işlenmesi,

8-Gerekli vergilendirme işlemlerinin yapılması ve ödemelerin takip edilmesi,

9-Banka mutabakatlarının yapılarak hesapların kontrolü,

10-Personel izinlerinin takibi ve ilgili deftere ve TOKBYS Personel modülüne işlenmesi,

11-Maaş, ikramiye ve benzeri ödemelerin yapılması ve TOKBYS Personel ve muhasebe modülüne işlenmesi,

12-Yapılan tüm ödemelerle ilgili vergisel mevzuatı takip etmek ve gerekli işlemleri yaparak TOKBYS Personel ve muhasebe modülüne işlenmesi,

13- Kooperatif yöneticilerinin harcamalarının uygunluğunu kontrol etmek,

14- Yapılan harcamaları takibini sağlamak,

15-Kooperatifle ilgili yapılan tüm işlemlerin evraklarını usulüne uygun ve muntazam şekilde tutmak arşivlenmesini sağlamak,

16-Hukuk servisi tarafından yapılan icra masraflarının TOKBYS muhasebe modülüne işledikten sonra ilgili fiş dökümlerini Takip ve genel işler personeline iletilmesi ve takibi,

17-Tutulması gereken zorunlu defterlerin açılış kapanışlarının takibi, defterlerin kontrolleri, defterlerin muntazam bir biçimde tutulması ve arşivlenmesi,

18-Yıl sonu işlemlerini ve TOKBYS sistemi üzerinde ilgili modüllerde gerekli işlemleri yapmak,

19- Fiş ve defterlerin dökümünün alınması ve muhafazasının sağlanması,

20-Zaman aşımına uğrayan evrakların tespiti ile tutanakların tutulması ve imha işleminin gerçekleştirilmesi,

21-Yukarıda yer verilmeyen fakat kooperatif için yapılması gereken tüm vergisel ve muhasebe iş ve işlemleri yapmak, yürürlüğe giren veya yürürlükten kaldırılan vergi usul kanunu, sgk iş kanunu ve benzeri kanun ve mevzuatları takip etmek ve uygulamak,

22-Kendi konusuyla ilgili diğer personelin yapmış olduğu iş ve işlemlerin kontrolünü yapmak gerekiyorsa uyarılarda bulunmak ve yönlendirmek,

23-Kooperatif müdürü ile katılması gereken toplantılara katılmak ve asistanlık yapmak

24-Gerekli hallerde kooperatifi temsil etmek (toplantılara katılmak, seminerlere katılmak)

İLGİLENEN ADAYLAR ; 05447802175 NUMARALI TELEFONDAN ŞEFİMİZ ÖZGÜL HOKKA İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRLER.