ORTAKLIKTAN ÇIKARILANLAR LİSTESİ

ORTAKLIKTAN ÇIKARILANLAR LİSTESİ

ORTAKLIKTAN ÇIKARILANLAR LİSTESİ


30.07.2019


YAPILAN İNCELEME NETİCESİNDE ESNAFLIK VASFINI YİTİRENLERİN ORTAKLIKTAN ÇIKARILMASI


TOKBYS sistemimizde Yapılan inceleme sonucu; T.C. Kimlik numaraları ve isimleri yazılı 155 ortağımızın bir kısmı vergi mükellefiyetini, bir kısmı esnaf sicil kaydını ve bir kısmı da hem vergi mükellefiyetini hem de esnaf sicil kaydını terk ettiklerinden dolayı kooperatif anasözleşmesinin 10’uncu maddesinde sayılan ortaklık niteliklerini kaybettikleri anlaşılmıştır. Esnaflık niteliğini kaybedenlerin 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 16’ncı maddesi ve anasözleşmemizin 14’üncü madde hükümleri çerçevesinde kooperatif ortaklığından çıkarılmalarına, içerdeki sermaye paylarının ve varsa ortaklık paylarının, bizzat kendilerine iade edilmek üzere ilgili hesaplarda tutularak talep etmeleri halinde iade edilmesine, bu kararın kendilerine tebliğ edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

DUYURU HAKKINDAKİ KARAR ÖRNEĞİNE SİTEMİZİN ÜST KISMINDA YER ALAN KURUMSAL BÖLÜMÜNDE YER ALAN KARARLAR BÖLÜMÜNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

Karar 02.08.2019 nabız gazetesine ilanen tebliğ edilmiştir.