TAKİP BORÇLARINA YAPILANDIRMA

TAKİP BORÇLARINA YAPILANDIRMA

TAKİP BORÇLARINA YAPILANDIRMA


Merkez birliğimiz TESKOMB’ un 2021/07 sayılı genelgesi ile salgın sürecinin devam etmesi ve gelen taleplerin göz önünde bulundurulduğunda tekrardan ödeme kolaylığı sağlanmasının ve halihazırda borcunu ödeyemeyip yeni takibe düşmüş borçların yapılandırılmasına ilişkin bir düzenleme yapılması gerekliliği bildirilmiştir.


Merkez birliğimiz TESKOMB’ un 13.07.2020 tarihli 2020/17 sayılı genelgesi ile Covid-19 Salgınıyla mücadele kapsamında, borcunu ödeyemeyip takibe düşen esnaf ve sanatkarlarımız için Ticaret Bakanlığının da görüşü alınarak yapılandırma düzenlemesi yapılmıştı.

Ancak borcunu yapılandırmış olan bir çok esnaf ve sanatkarın geçen süreçte borçlarını ödeyemedikleri ve üç taksitin üst üste ödenmemesi nedeniyle yapılandırmaların iptal edildiği görülmüştür.

Merkez birliğimiz TESKOMB’ un 2021/07 sayılı genelgesi ile salgın sürecinin devam etmesi ve gelen taleplerin göz önünde bulundurulduğunda tekrardan ödeme kolaylığı sağlanmasının ve halihazırda borcunu ödeyemeyip yeni takibe düşmüş borçların yapılandırılmasına ilişkin bir düzenleme yapılması gerekliliği bildirilmiştir. 

18 MART 2021 tarihi itibariyle uygulanacak olan düzenlemeye göre; 

13 Temmuz 2020 tarihinde uygulamaya konan yapılandırma kapsamında borçları taksitlendirilen esnaf ve sanatkarımız talep etmeleri durumunda taksitlerini (vadesi geçmiş olanlar dahil) faizsiz olarak (taksit tutarları değişmeden) 6 ay süreyle taksitlerini erteleyebileceklerdir. 

Daha önce yapılandırma yapıp borcunu ödeyemeyip yapılandırması bozulan esnaf ve sanatkarlarımız dahil olmak üzere, 01 Mart 2021 tarihinden önce taksit borcunu ödeyemeyip borcu takibe intikal eden esnaf ve sanatkarlarımız 30 Nisan 2021 tarihine kadar başvurmaları halinde yapılandırmadan faydalanabileceklerdir.

 Borcunun asıl alacak tutarını (bankaca blokeli ve mevduat hesaplarından alınan tutarlar ile varsa icra ve sair masraflar) peşin ödemek isteyen esnaf ve sanatkarlarımızdan taksitine işleyen gecikme faizi alınmadan borcun tahsili asıl alacak tutarı üzerinden tahsili gerçekleşecektir.

 Borcunu 18 aya kadar taksit yapmak suretiyle ödemek isteyen esnaf ve sanatkarımız, asıl alacak tutarına, yapılandırma tarihinden itibaren %10 faiz oranı üzerinden 18 aylık basit faiz hesaplanarak ve asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz tutarının (yapılandırmaya esas borç tutarı) ilk taksiti peşin ödemek şartıyla 18 aylık taksitlendirme yapılacaktır. 

Hakkında icra takibi yapılmış olan esnaf ve sanatkarımızın rehinli veya haczedilen menkul/veya gayrimenkullerin satışı istenmiş veya bu aşamaya gelinmiş ise yada borca karşılık araçlarına yakalama gerçekleşmiş ise, takipte bulunan tutarın en az %20 si peşin tahsil edilmek şartıyla, kalan kısmı esnaf ve sanatkarın talebine göre icra nezdinde taahhüt almak şartıyla 18 aya kadar taksitlendirilebilecektir.  Bu şekilde borcunu yapılandıran esnaf ve sanatkarın, menkul ve/veya gayrimenkullerinin satış işlemleri durdurulacaktır. Araçlarında yakalama bulunan esnaf ve sanatkarın yakalama işlemi kaldırılacaktır.

Taksitlendirme yapılan borçlar üç taksit üst üste ödenmediği taktirde, yapılandırma işlemi iptal edilecektir.

 UYGULANACAK OLAN BU YAPILANDIRMA SADECE TAKİP BORCU OLAN ESNAF VE SANATKAR İÇİN GEÇERLİDİR