DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINKrediden Yararlanabilecekler;

Sadece ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren, yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoför esnafının araç alımları için geçerlidir. 

Krediden Yararlanamayacaklar;

Limited şirket ve Anonim şirketler bu krediden faydalanamazlar, Ulaştırma sektörü dışında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar bu krediden faydalanamzlar.

Halkbank şubelerinden veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir kooperatiften, kooperatif kefaletyile kredi kullanan ve borcu devam eden esnaf ve sanatkarlar, borçları bitene kadar başka bir halkban şubesi veya kooperatiften, kooperatif kefaleti ile kredi kullanamazlar.

Kredinin Kullandırılışı;

Esnaf ve Sanatkarların işlerinde kullanacağı ticari araç ihtiyaçlarının karşılanması inin kullandırılır.

Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek rehini.

Kredi Limiti          : 1.500.000,00TL.

Kredi Vadesi       : 1 - 4 yıl

Kredi Faiz Oranı :  Yıllık % 29,0 aylık 2,42

 

KREDİ KULLANDIRIM ORANI %75

            Kredi ve Kredi kefalet talebinde bulunan kişinin en az 6 aylık esnaf ve sanatkar olması ve her hangi bir esnaf ve sanatkarlar odasına 6 aylık kayıtlı olması şarttır. (Limited ve Anonim şirketler kredi kullanamaz)

TİCARET ODASI KAYDI OLANLAR KREDİ ve KREDİ KEFALETİ KULLANAMAZLAR. 

ESNAF ODASI KAYDI YAPTIRILIP, KREDİ ve KREDİ KEFALETİ KULLANDIKTAN SONRA HER HANGİ BİR SEBEPLE TİCARET ODASINA KAYIT YAPTIRANLAR, LİMİTED VEYA ANONİM ŞİRKET ORTAKLIĞI YA DA DİREKT SAHİBİ OLMASI DURUMUNDA, HALKBANK VERYA İLGİLİ BAKANLIK TARAFINDAN BU DURUMUN TESPİTİ HALİNDE, KULLANILAN KREDİ/KREDİLER KREDİ KEFALETİ/KEFALETLERİ ÜZERİNDEN HAZİNE DESTEĞİ KALDIRILARAK KREDİNİN NORMAL TİCARİ FAİZ ÜZERİNDEN FAİZLENDİRİLECEĞİ UNUTULMAMALIDIR.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Halkbank şubelerinden veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde her hangi bir kredi kefalet kooperatifinden, kooperatif kefaletiyle hazine destekli esnaf kredisi kullananlar, başka bir kredi kefalet kooperatifinden kooperatif kefaleti ile kredi kullanamazlar.

Kredi ve kredi kefaleti kullanmak için Esnaf ve sanatkar olarak en az 6 aylık vergi sicil kaydı ve esnaf odası sicil kaydı gerekmektedir. 6 aylık süreci tamamlamayan esnaf ve sanatkar kredi ve kredi kefaleti kullanamamaktadır.

Kooperatifimizden kredi kefaleti alabilmek için ikametgah veya iş adresinizin İstanbul Avrupa yakası sınırları içerisinde olması gerekir. Avrupa yakası sınırları içerisinde değilseniz kredi kefaleti kullanamazsınız.

TAŞIT EDİNDİRME KREDİSİ; Sadece ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren, yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoför esnafının araç alımları için geçerlidir.        

Kullanacağınız kredinin; faiz oranları ve temerrüt faiz oranları, kullandırım esasları, kredi üzerinde yapılan kesinti ve kesinti oranları, kredi müracaatından kredi kullanılmasına müteakip ödemeleriniz bitene kadar geçecek olan süre içerisinde Halkbankası veya ilgili Bakanlık tarafından değişiklik yapılabilir, ve yapılacak olan bu değişiklikler günün şartlarına göre banka tarafından kredinize yansıtılabilir.

KREDİ ve KREDİ KEFALETİ ALACAK KİŞİ - VARSA KEFİLİ, - TAPU SAHİBİ VE TAPU SAHİBİNİN EŞİNİN OKUR YAZAR OLMASI GEREKMEKTEDİR. KREDİ VE KEFALET KULLANACAK KİŞİNİN OKUR YAZARLIĞI YOKSA KREDİ KULLANAMAZ. OKUMA VEYA YAZMA BİLMEYEN DİĞER KİŞİLERİN İŞLEMLERİ NOTERLER ARACILIĞIYLA YAPILMAKTADIR. 

Kredi ve Kredi kefaletinde bulunan esnaf ve sanatkar Halkbank’ tan kullanacağı kredinin işletme ihtiyacı dışında vadeli mevduat, döviz, kıymetli maden veya menkul kıymet araçlarında değerlendirmesi ve bunun tespiti durumunda ; kredileri üzerinden hazine sübvansiyonları kaldırılarak, cari faiz oranı üzerinden faizlendirilecek veya cari faiz oranına tabi olmamak için kredinin tamamını ödemek zorunda kalacak ve bir daha kredi ve kredi kefaleti kullanamayacaktır.

Kredi ve Kredi kefaleti kullandıktan sonra esnaflık faaliyetine son vererek esnaflık vasfının yitirilmesi (vergi kapanışı yapılması veya esnaf odası kaydının sona ermesi yada Ticaret Odası kaydı yapılması) ve bunun banka veya ilgili bakanlık tarafından tespiti durumunda, kredi üzerinden hazine desteği kaldırılarak  Halkbank’ ın günün koşullarında geçerli olan tabela faiz oranı üzerinden faizlendirilecektir. Tespitin yapılması durumunda kredinin tamamının tahsil edilmesi mümkünse kredinin tamamı, tamamının tahsili mümkün değilse yenilenen faiz oranı üzerinden taksitler halinde tahsil edilmeye devam edilecektir.

KREDİYE KEFİL OLACAKLAR                                                                                                     ;

Kredi kefaletine karşılık kefil olacak kişiler esnaf ve sanatkar, sigortalı çalışan ve devlet memuru olabilirler.

Emekliler ve kendi yanınızda çalıştırdığınız işçiler kefil olarak kabul edilmemektedir.

KEFİLLERDE OKUR ve YAZARLIK ŞARTI BULUNMAKTADIR. (OKUR YAZAR OLMAYAN KİŞİLERİN KEFİLLİĞİ İPTAL OLUR)

KEFİLLER ÜZERİNDE HER HANGİ BİR MAL VARLIĞI OLMASI ŞARTI ARANMAMAKTADIR.

 

 

Kredi Kefaleti Akışı

 

 

1.    Kredi kefalet talepleri Her Pazartesi günü ön istihbarat yapılmak üzere bankaya gönderilir.

2.    Ön istihbarat süreci 4 ila 10 iş günü içerisinde sonuçlanır.

3.    İş yerinin uygunluk tespiti için iş yeri istihbaratı aşamasına geçilir.

Kooperatif başkanı ve banka müdürü veya müdürün belirleyeceği bir memur tarafından iş yeri ziyareti yapılarak işyerinin kredi ve kredi kefaleti verilmesine uygun olup olmadığı tespiti yapılır. İş ve işlemlerinizi takip eden kredi danışmanlarımız tarafından kredi sahibi aranarak verilen gayrimenkulün değer tespiti için Ekspere yönlendirilir ve ekspertiz raporunun gelmesi beklenir. (bu işlem ortalama 3 ila 5 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir, ekspertiz ücreti ödeme planına dahil değildir)

4.    Ekspertiz raporuna istinaden kredi danışmanınız tarafından gerekli belgeler düzenlenerek ipotek işlemleri için gerekli yönlendirmeler yapılır. Gayrimenkul sahibi evli ise eşi Kooperatife gelerek imzası alınır. (İpotek işlemi için tapu müdürlüğünün almış olduğu ücretler ödeme planına dahil değildir)

5.    İpotek evrakı ve diğer istenen evrak tamamlandıktan sonra Kooperatife teslim edilir.       

6.    Kredi danışmanınızın talep etmiş olduğu evrakın teslim tarihinden sonra kredi ve kefalet dosyanızın hazırlanması ve evrakın imza altına alınması için imza günü belirlenir.

7.    Belirlenen imza gününde Kredi sahibi, Varsa Kefiller ve Gayrimenkul Sahibi için dosya imzaya açılır. Tüm imzaları tamamladıktan sonra hazırlanan dosyayı Kredi ve Kredi kefalet Sahibi Halkbank Küçükçekmece Şubesine elden teslim eder. (Dosya tesliminde kefillerin banka şubesine gitmeleri gerekmekte ancak kredi kullanan kişiye kimliklerinin asıllarını vermeleri durumunda şubeye gitmek zorunda kalmazlar.)

TEMİNAT OLARAK VERİLECEK  GAYRİMENKUL  İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER          ;

Teminat olarak vereceğiniz tapu ile ilgili tüm detayları mutlaka kooperatifteki kredi danışmanınıza eksiksiz ve doğru bir şekilde aktarmanız sizlerin menfaatinedir. (yapınızın durumu, kaçak ya da yasal olup olmadığı, hissedar bilgileri üzerinde bulunan haciz ve ipotekler v.b. bilgiler.) Esnaf ve sanatkarımızın bu konuya hassasiyet göstermesi önemle rica olunur çünkü ekspertiz aşamasında eksik verilen bilgiler neticesinde yeriniz uygun görülmeyebilir, bunun sonucunda da boşuna eksper masrafı yapmış olursunuz.  

 

 

Verilecek olan gayrimenkulün üzerinde herhangi bir ipotek, haciz ve icrai işlem olmaması gerekmektedir. Tapunuz üzerindeki şerh ve beyan bilgilerini mutlaka kontrol ediniz. Bazı şerh ve beyan bilgileri tapuların ipotek altına alınmasına engel teşkil edebilmektedir. (bu bilgileri e-devletten yada web tapu üzerinden tapu kayıt belgesi alarak kontrol edebilirsiniz, bu işlemi yapmayı bilmiyorsanız kredi danışmanınıza söylemeniz durumunda, kredi danışmanınız sizin adınıza gerekli işlemleri yaparak belgeyi almanızı sağlayacaktır)

Gayrimenkulünüz kat mülkiyetli veya arsa hisseli olabilir. (kat mülkiyetli tek bir daire ve müstakil binalarda (tek kat, dubleks, tripleks v.b.) eğer tapuda birden fazla hissedar görünüyorsa, hissedarların tamamının hisselerine ipotek koyulmak suretiyle gayrimenkulünüz teminat olarak kabul edilir. Diğer hissedarların rızası yoksa gayrimenkulünüzün teminat altına alınamaz. Hissedarların içinde evli olanlar var ise eş muvafakati gerekmektedir.)

Gayrimenkulünüz daire (ev) ise ve evliyseniz Türkiye Cumhuriyeti’ nin ilgili kanunları gereği eşinizin muvafakati (yazılı beyanı) alınmak zorundadır. Eşinizin okur yazar olmaması durumunda işlemler noter aracılığıyla yapılmak zorunda kalınacaktır.

Gayrimenkul değeri kredi tutarının 2 misli tutarında olması gerekir, (100.000,00TL kredi kullanacaksanız 200.000,00TL değer taşıması gerekmektedir)

Gayrimenkul sahibinin okur yazar olması gerekmektedir. Okur yazarlığı olmayan kişilerin işlemleri noter aracılığıyla yapılmaktadır. 70 yaş üzeri kişiler için Tapu dairesi tarafından talep edilmesi durumunda ‘Akıl sağlığının yerinde olduğuna dair’ doktor raporu alınması gerekebilir.

NOT: Tapu işlemleri için tapu ya gidildiğinde lütfen kimliğinizi yanınızda bulundurunuz.

ÖNEMLİ NOTLAR :

Vermiş olduğumuz ödeme planlarında yer alan faiz değerleri (taksit faiz tutarları) tahmini değerlerdir.

Ödeme günü taksit tutarları değişiklik arz edebilir. Her hangi bir problemle karşılaşmamak için ödeme günleri yanınızda 50,00-100,00 TL. fazla para bulundurmanız, işlemlerinizin aksamaması açısından fayda sağlayacaktır.

Ödemelerinizi elden yapmayı tercih ediyorsanız, her hangi bir sorunla karşılaşmamak için HALKBANK Küçükçekmece şubesinden yapmanız önemle tavsiye olunur.

Ödeme planınızda yer alan aylık alınan masraf karşılığı ödemelerinizin hesabınızdan tahsil edilip edilmediğini mutlaka kontrol ediniz. Ödemelerinizi elden başka şube aracılığıyla yapıyorsanız, masraf karşılığı olan taksitlerinizi mutlak suretle HALKBANK Küçükçekmece şubesinden yapmanız, her hangi bir hataya sebebiyet vermemek açısından ilgili gişe personeline hatırlatma yapmanız gerekmektedir.